Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että vuoden 2021 alusta lähtien kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia. Viranomaisrakennuksia direktiivin nollaenergiavelvoite koskee jo vuoden 2019 alusta lähtien. Ympäristöministeriön toteuttamassa FInZEB-hankkeessa on tarkoitus laatia lähes nollaenergiarakennuksen määritelmät ja raja-arvot. FInZEB-hankkeen loppuraportti on julkaistu ja siinä esitettiin ehdotukset lähes nollaenergiarakennuksen määritelmistä, eli siitä milloin uudisrakennus täyttäisi lähes nollaenergiarakennuksen vaatimukset.

Pientaloille lähes nollaenergiaraja tulisi E-luvun osalta 120-204 riippuen pientalon koosta. Pientalon E-luvun tulisi olla siis tämän rajan alle, jotta talo olisi lähes nollaenergiatalo, joita siis kaikki uudet talot tulee olla vuoden 2021 alusta lähtien.

Osakeyhtiö lamit.fi laati energiatodistuksen pientalolle, joka täyttää tämän ehdotetun E-lukurajan. Kyseessä olisi siis määritelmien mukainen "lähes nollaenergiatalo". Kyseisessä talossa rakenteet olivat vähän nykymääräyksiä paremmat, ilmanvaihto hieman keskivertoa energiatehokkaampi ja lämmitysmuotona maalämpö. Tarkemmat tiedot löytyvät laaditusta energiatodistuksesta.

Kysy meiltä lisää, kun haluat apua nollaenergiatalon suunnitteluun - lamit.fi laatii energiatodistukset sekä laskelmat ja suunnitelmat rakennusten energiatehokkuuteen liittyen.

Poistoilmalämpöpumppu-, maalämpöpumppu- ja ilmanvaihtoinvestoinnin energiaselvitys taloyhtiöön/omakotitaloon/halliin tai mihin tahansa rakennukseen kaikkialle Suomeen. Raporttimme on tarkka, yksinkertainen ja helppolukuinen. Raportissa esitetään selkeästi energiankulutuksen vähentyminen sekä säästöt euroina. 

Esimerkkejä toteututetuista hankkeista. Referenssit

Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien energiatehokkuuden parantaminen kannattaa tehdä huolellisesti. Energiaselvitys tarkoittaa rakennukselle tehtävää kartoitusta lämmityksen laitteden ja ilmanvaihtolaitteden osalta. Energiaselvitys voidaan tehdä uusirakennukselle (ennen varsinaisten suunnitelmien valmitumista) tai olemassa oleville laitteille kun energiatehokkuutta halutaan parantaa.

Esiselvityksemme (A) ratkaisee rakennukseen valittavan lämmitys vaihtoehdon ja kuinka paljon kohteessasi voidaan ympäristöystävällisellä ratkaisulla saada säästöjä aikaan.

Tarkastelujemme (B ja C) avulla valitaan kustannustehokas järjestelmä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Jos mietit näitä tai vastaavia kysymyksiä, voimme auttaa Sinua: Miten meidän talossa voitaisiin säästää? Jopa tuhansia euroja vuodessa? Kymmeniä tuhansia? Saitko jo tarjoukset, mutta mitä eroa niissä oikeasti on? Maksatko laitteista, joissa on yli kaksi kertaa liian suuri mitoitus? Haluatko puolueettoman tiedon, miten paljon juuri Sinun rakennuksessasi voidaan säästää?

Osakeyhtiö lamit.fi laatii rakennuksen energiaselvitystyötä seuraavasti:

A.    Alustava selvitystyö ennen hankkeen (peruskorjaus tai uudiskohteen suunnittelu) aloittamista

 • Laskemme rakennuksen lämpöhäviöt RakMk D3:n ja D5:n mukaisesti

 • Teemme yleiskatselmuksen rakennuksen energiakulutukseen vaikuttavista ominaisuuksista kuten LVI-järjestelmistä, rakenteista sekä lämmitettävistä tiloista, kohteessa käydään ja tutustutaan rakennukseen ja järjestelmiin

 • Laskemme rakennuksen kaukolämmön tilausvesivirran (sopimusvesivirran) ja vertaamme sitä nykyiseen sopimuksessa olevaan tilausvesivirtaan, sekä perusparannuksen jälkeiseen tilausvesivirtaan

 • Selvitämme riittävän tarkasti järjestelmän toteutusmahdollisuudet (uudet laitteet, tilat, putkivedot, tarvittavat muutokset kaukolämpöjärjestelmään)

 • Selvitämme toteutuneet veden, kiinteistösähkön sekä lämmitysenergian kulutukset tuntitasolla. Selvitämme mittaamalla ilmanvaihdon todelliset ilmavirrat sekä käyntiajat ja verrataan nykyisen ilmanvaihdon riittävyyttä poistoilmalämpöpumpun vaatimuksille

  • Tuntitason energianmittausdataa käytetään selvittämään yksityiskohtaisesti rakennuksen energiankäyttö ja sen huippuarvot

  • Tilaaja toimittaa energialaitokselta saatavan mittausdatan käyttöömme viimeisen kalenterivuoden ajalta (autamme tiedon hankinnassa)

 • Laskemme poistoilmalämpöpumpulle optimaalisen tehomitoituksen perustuen todellisiin mitattuihin ilmavirtoihin sekä rakennuksen laskennallisiin ja toteutuneisiin lämpöhäviöihin

 • Suunnittelemme lämmityskauden ulkopuolisen ilmanvaihdon tehostamista poistoilmalämpöpumpun tuoton optimoimiseksi (kesäaikana ilmanvaihto voi toimia pitempiä aikoja tehostettuna lämmitystä lisäämättä)

 • Laskemme investoinneille laiteriippumattoman kannattavuusarvion

  • Laskenta on puolueeton ja perustuu RakMk D3:een sekä D5:een, ympäristöministeriön lämpöpumppujen energialaskentaoppaaseen ja lämmitysstandardeihin.

 • Maalämpökohteissa selvitämme, että kohteen lämmönjakelujärjestelmän (esim. vesikiertoiset patterit) mitoitus on riittävä. Selvitämme lisääntyvän sähkötehon vaatiman pääsulakekoon/sähköliittymän suurentamiseen liittyvät vaikutukset

  • Maalämpöjärjestelmän optimaalisella hyötysuhteella tuottama lämmin vesi on n. 20 °C alhaisempi kuin kaukolämpöön kytketyn lämmityspiirin maksimilämpötila.

 • Selvitämme maalämpöpumpun kompressorin sähkömoottorin vaatiman loistehon määrän. Mikäli loisteho ylittää jakeluverkkoyhtiön ilmaisosuuden, annamme suosituksia eri kompensointiratkaisuista

 • Laskemme maalämpöpumpulle optimaalisen tehomitoituksen perustuen rakennuksen laskennallisiin ja toteutuneisiin lämpöhäviöihin, sähköliittymän laajennustarpeeseen sekä tarvittavaan lämpökaivojen lukumäärään syvyyksineen

 • Ilmanvaihdon lämmöntalteenottoselvitykset

  • selvitämme ilmanvaihtolaitoksen nykyisen toiminnan

  • laskemme LTO:n nykyisen toiminnan ja vertaamme sitä tavoitetilaan

  • laskemme puhaltimien sähköenergian kulutuksen nykyisillä puhaltimilla ja vertaamme sitä energiatehokkaiden puhaltimien energiankulutukseen

B.    Tarjousvertailun laatiminen Sinun rakennukseesi

 • Pyydämme tarjoukset tarvittavista järjestelmistä (vähintään 3 toimittajaa) edellisessä vaiheessa kerättyjen spesifikaatioiden perusteella

 • Laadimme energiansäästölaskelmat eri laitetoimittajien tarjoamista järjestelmistä ympäristöministeriön oppaan mukaisesti yksityiskohtaisesti, lämmitys ja lämmin käyttövesi eroteltuina, perustuen selvitettyyn tarkkaan rakennuksen energiankulutusraporttiin (tuntikulutustiedot)

 • Laskemme kiinteistösähkön ja kaukolämmön kulutuksen muutokset paikkakuntakohtaisesti lämpötilakorjattuna

  • Tulokset esitetään myös euromääräisinä

 • Teemme laskelmat poistoilmalämpöpumppujärjestelmän vaikutuksesta kaukolämmön tilausvesivirtaan ja energiamaksuihin kuukausittain.

C.    Kannattavuuslaskelmat

 • Valitaan tilaajan kanssa yhdessä arvioiduista järjestelmistä kokonaistehokkain (huomioidaan kustannustehokkuus, energiatehokkuus ja ympäristötehokkuus) ja laadimme investoinnin kannattavuuslaskelmat kaukolämmön sekä sähkön eri hinnanmuutosskenaarioilla

 • Laskemme poistoilmapumppujärjestelmän vaikutuksen CO2-päästöjen muutokseen eli hiilijalanjäljen pienenemiseen

 • Toimitamme energiankulutus- ja kannattavuuslaskelmat tilaajalle käytettäväksi lopullisia päätöksiä varten pdf-muodossa.


Kaikista kohdista esitetään saavutettavat energiansäästö (kWh, MWh) ja euromääräinen säästöpotentiaali.


Tarvittaessa teemme myös seuraavat työt:

Optio 1:

 • LVISA-suunnitelmien laatiminen tarjouskohteessa

 • laitteiden energiankulutuksen mittaaminen ja seuranta (www.lamitor.fi )

Optio 2:

 • Projektin koordinointi, sisältäen valvonnan, seurannan, opastuksen ja ohjauksen

Optio 3:

 • Aurinkolämpöjärjestelmän suunnittelu osaksi lämmitysjärjestelmää

Optio 4:

 • Päivitetty energiatodistus/energiaselvitys

 • Luovutetaan kohteen valmistuttua

Hinnat kohteen koon mukaan

 • Kohta A                        Alkaen 890 €

 • Kohta B ja C                Alkaen 790 €

 • Optio 1                        Omakotitalo alkaen 1250 €, muut kohteet tarjotaan erikseen

 • Optio 2                        65 €/h (yleensä 3-4 käyntiä, yhteensä noin 400 €)

 • Optio 3                        Alkaen 325 €

 • Optio 4                        Alkaen 490 €

Maksuehdot

 • Kaikki hinnat alv 0%

 • 14 pv netto, kun laskelmat luovutettu

 • Tarjous on voimassa yhden kuukauden päiväyksestä

 • muut kustannukset lamit.fi palveluhinnaston mukaan

YHTEYDENOTOT

Toimitusjohtaja Ari Järvinen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 538 1869

Myyntipäällikkö Marja-Leena Vitikainen, marja-leena@Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 045 105 1477

 

"Heikentynyt lämmönsiirto maksaa teollisuudelle vuosittain satoja miljoonia"

Katso koko artikkeli tästä:

http://talotekniikka-lehti.fi/2015/05/12/heikentynyt-lammonsiirto-maksaa-teollisuudelle-vuosittain-satoja-miljoonia/

Artikkeli kertoo asian joka koskee lähes kaikkia suomalaisia (teollisuus, taloyhtiöt, kaukolämmön piirissä olevat, LTO-ilmanvaihtokoneet....)

Mitä voisimme tehdä?

Ota käyttöösi Lamitor.

 • Käyttöönotto kestää muutaman tunnin

 • Seuraa järjestelmäsi käyttäytymistä www.lamitor.fi jatkuvasti

 • Lamitor mittaa laitteesi hyötysuhdetta jatkuvasti

 • Jos hyötysuhde lähtee laskuun, prosessi alkaa kuluttaa liikaa energiaa

 • Aseta hälytykset hyötysuhteelle, kun hyötysuhde lähtee laskuun saat ilmoituksen heti

 • Säästä kuluissa, älä maksa turhasta > laitekustannukset jopa alle vuodessa takaisin

Mitä tämä maksaa? Lamitor järjestelmä laitteineen 2890 Eur/kpl (alk. ALV 0%), ja siihen voi liittää useita mitattavia lämmönsiirtimiä.

Kysy lisää, Ari Järvinen, tj. 040 538 1869, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Kaikki mukaan - EarthHour 20157146 earthhour banner


Katso lisää tästä


aty    jamk jyo   solar-arena tty vtt  frannet