Eduskunta hylkäsi aikaisemmin 2014 kansalaisaloitteen lakiehdotuksen, mutta antoi sen johdosta kaksi lausumaa ympäristövaliokunnan mietinnön mukaisesti.

Eduskunta edellytti 2014, että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimenpiteisiin pientalojen energiatodistuksen sisällölliseksi muuttamiseksi helpommin ymmärrettäväksi poistaen energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat.

Työryhmä on 12.3.2015 loppuraportissaan tarkastellut viittä vaihtoehtoa eduskunnan lausuman toteuttamiseksi. Esitetyt vaihtoehdot eroavat toisistaan sen suhteen, mikä tieto määrää energiatodistuksessa esitettävän energiatehokkuusluokan, mitä muita tietoja todistuksen etusivuilla (sivut yksi ja kaksi) esitetään ja sen suhteen, koskisiko muutos ainoastaan ennen jotain tiettyä vuotta rakennettuja, ns. vanhoja pientaloja vai kaikkia pientaloja.

Vaihtoehtojen sisällöllisistä eroista johtuen ne eroavat toisistaan myös muutoksen edellyttämän uuden lainsäädännön ja muun tarvittavan kehitystyön osalta ja siten valmisteluajan sekä tarvittavien resurssien suhteen.

Työryhmän näkemyksen mukaan mikään esitetyistä malleista ei sellaisenaan ole valmis toteutettavaksi. Työryhmä pitää tärkeänä energiatodistuksen kehittämisen jatkamista ja tämän kehitystyön niveltämistä lainsäädäntöhankkeeseen, joka valmistelee säädösmuutoksia vuoteen 2017 lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymiseksi.

Lue loppuraportti tästä

Nämä muutokset on tarkoitettu koskemaan vain pientaloja.

lamit.fi ehdottaa, kuten tähänkin saakka energiatodistuksen pitämistä mahdollisimman nykyisen kaltaisena. Muutosta harkittaessa poistettaisiin E-luku ja EkWh-luku kokonaan (E-luku on uusi, vain energiatodistusta varten kehitetty indikaattori, jota ei tunneta muusta yhteydestä edes insinööripiireissä) ja siirrytään vaihtoehdon 3 näköiseen energiatodistukseen, jossa esitetään laskennallinen energiankulutus sekä vieressä lasketut lämmitysmuodosta aiheutuneet päästöt (hiilidioksidi-indikaattori). Vertailuikkunassa olisi nuolikaavio A-G laskennalliselle energiankultukselle ja nuolikaavio A-G laskennallisille päästöille.

lamit.fi ehdotuksen tarkoituksena on osoittaa, miten energiatehokas rakennus on (energialuokka A tarkoittaa enegiatehokasta rakennusta) ja millaiset päästöt rakennuksen energiahankinta aiheuttaa (päästöluokka A tarkoittaa pienipäästöistä rakennusta).

Rakennuksen energiankulutus tuottaa päästöjä, jotka vaikuttavat haitallisesti ilmastonmuutokseen. On aika ilmaista kaikille, mihin energiatodistusta tarvitaan: päästöjen pienentämiseen, ja se tehdään energiankulutusta vähentämällä.

lamit.fi www-sivustolla esitetään keinoja rakennusten energiankulutuksen pienentämiseen. Ollaan yhteydessä!


Katso lisää: Energiansäästökeinot rakennuksissa, Tehosta energiasuunnittelua, Ari Järvinen, lamit.fi

Uusiutuvien energialähteiden suunnittelu, myynti ja asennuspalvelu

lamit.fi on tehnyt sopimuksen SolarCleantec Oy:n kanssa sopimuksen lämmitysjärjestelmien toimittamisesta. Suunnittelu, myynti ja asennuspalvelu koskee

- ilmalämpöpumppuja

- maalämpöpumppuja, vesi-vesilämpöpumppuja

- aurinkosähköjärjestelmiä

- aurinkolämpöjärjestelmiä

- rakennusten LTO-laitteiden toimittamista (pienet ja suuret kohteet)

Muutamia esimerkkejä, referenssejä:

Omakotitalon ilmanvaihtolaitteiston uusiminen
Kohteessa oli vanha ilmanvaihtolaitteisto, jonka hyötysuhde läheteli nollaa. Syynä toimimattomat puhaltimet ja huono LTO-ratkaisu
Kohteeseen vaihdettiin uusi ilmanvaihtokone. Työaika asennuksineen 20 tuntia.
Säästöä syntyy vuosittain 350 euroa energiakuluissa (puhallinsähkö ja lämpö) ja korvaamaton määrä asumisviihtyvyydessä, koska rakennus hengittää oikein ja riittävästi ja asukkaat voivat paremmin.

Sähkölämmitteisen talon energiatehokkuuden parantaminen
Omakotitaloon Jyväskylässä lisättiin ilmalämpöpumppu. Oikealla suunnittelulla ja mitoituksella sekä laitevalinnalla sähkölämmityksen energiakulut putosivat 30%.

Mökkirakennukseen kaksi ilmalämpöppua
Kolmikerroksinen mökki sai lämmitysmuodokseen sähkölämmityksen lisäksi kaksi ilmalämpöpumppua, koska kerroksia on useampi, laitoimma alimpaan kerrokseen yhden ja keskikerrokseen toisen ilmalämpöpumpun. kustannuksia kertyi noin 2700 Eur asennuksineen. Asennusaika oli 09-18 yhden päivän aikana.

Ison maalaistalon lämpöpumppuratkaisu
Maalaistaloon laitettiin iso maalämpöpumppu. Vaikka kohde on haastava ja patterilämmitteinen, oikealla mitoituksella saatiin vanhoista pattereista riittävä läämitysteho irti. vanha öljylämmitys jäi tarpeettomasti ja säästöjä lämmityskuluissa syntyi aika tarkkaan 50%.

Öljylämmitteiseen taloon aurinkolämpö
Lisäsimme asiakkaan toivomuksesta energiatehokkuutta lähes 300m2 kokoiseen 80-luvun öljylämmitystaloon (OKT). Teimme energiatodistuksen, joka selvitti mitä voidaan parantaa. Koska rakenteet olivat hyvässä kunnossa, niihin ei puututtu. Lämmitysjärjestelmän säätölaite oli vaillinainen, joka päivitettiin. Lisättiin varaaja ja aurinkolämpölaitteet, kerääjät katolle (3 kpl). Alkuperäinen 4000l/a öljynkulutus on saatu säätö- ja uusintatoimilla laskemaan 1200l/a. Kohteeseen laitetaan vielä vesitakka ja tehostetaan ilmanvaihdon LTO:ta jotta energiankulutus laskisi ihan minimiin. Voit itse laskea säästöt ja miten rahaa virtaa takaisinpäin!
Tässä kohteessa on myöt Lamitor-energianseurantajärjestelmä.

Kerrostalon lämmöntalteenotto
Suunnittelimme  80 asunnon kerrostaloon lämmöntalteenottoratkaisun. Rakennus on kaukolämmössä ennestään. Kohteeseen lisättiin lämmönjakohuoneeseen poistoilmalämpöpumppu ja varaajat, jotka poistavat huippuimurilla toimivan ilmanvaihdon poistoilmasta energiaa ja se siirretään varaajien kautta käyttöveden lämmitykseen (erikoisesti kesäaikana) ja talvella energiaa siityy myös lämmitysjärjestelmään.
Säästöksi saatiin energiassa noin 440 000 kWh/a ja rahallisia säästöjä noin 15 000 Eur/a.

Koulurakennuksen energiaseuranta ja rakennusfysiikan tutkiminen Lamitorilla
Uuteen koulurakennukseen asennettiin yli 200 anturia mittaamaan rakenteiden lämmönläpäisyä sekä seuraamaan kosteuskäyttäytymistä.

Lisäksi olemme suunnitelleet kymmeniä omakotitaloja, joista osan LVI-tarvikkeet ja asennukset on toimitettu kauttamme.
Muita suunnitelmia:

- omakotitalot, LVISA-suunnittelu

- Kerrostalot, peruskorjaus, putkiremontit, lämmitysjärjstelmien muutokset, lämmitysverkoston tasapainotukset

- Koulut, päiväkodit

- Teollisuushallit, lämmitysratkaisut, LVISA

Katso myös muut referenssimme, joihin ei ole vielä omaa toimitusta laitteista, mutta laskelmat on tehty.

Kysy omasta kohteestasi lisää, sillä jokainen kohde on omanlaisensa. Ota yhteyttä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai soita myyntiin Marja-Leenalle 029 030 3002

 

Huomioithan, että heinäkuun ensimmäisestä päivästä 2015 alkaen energiatodistuslakia sovelletaan myös opetus-, kokoontumis- ja hoitoalan rakennuksiin. Katso tarkemmin: Laki rakennuksen energiatodistuksesta

30 § Lain soveltamisen alkamista koskevat siirtymäsäännökset

Käyttöön otettuihin rakennuksiin sovelletaan tämän lain velvollisuuksia hankkia energiatodistus ja käyttää sitä jäljempänä lueteltujen rakennusten osalta vasta siirtymäajan jälkeen seuraavasti:

2) heinäkuun 1 päivästä 2015, kun kyseessä on:

a) hoitoalan rakennus

b) kokoontumisrakennus

c) opetusrakennus

Pätevöityneet energiatodistuksenlaatijamme tekevät energiatodistukset näihinkin kohteisiin vankalla ammattitaidolla. Pyydä meiltä tarjous kohteille tai kutsu neuvottelemaan - kerromme lisää.

Ota yhteyttä:

Ari Järvinen, tj, lamit.fi, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 538 1869

Marja-Leena Vitikainen, myynipäällikkö, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 045 105 1477

aty    jamk jyo   solar-arena tty vtt  frannet