tuhlaus-kielto

Lämpöselvitys - Kannattaako lämmitysjärjestelmän päivitys?

Mikäli lämmityskulusi ovat yli 750€ per asunto, ota heti yhteyttä! Älä lämmitä ilmastoa, lämmitä edullisemmin taloasi.

lamit-teamin kommentti ilmastonmuutokseen on helpostiymmärrettävä: jos sinulla ei ole lämmöntalteenottoa ja puhallat sisäilman suoraan ulos huipparilla tai vastaavalla, mieti miten talosi toimii. Patterit lämmittää huoneissa, ja huippari puhaltaa kaiken sen lämmön suoraan ulos, ihan harakoille. Joka päivää hukkaat vähintään puolet lämmitysenergiasta. Aika on rahaa, toimi nyt.

Poistoilmalämpöpumppu-, maalämpöpumppu-, ulkoilma-vesilämpöpumppu tai ilmanvaihtoinvestoinnin energiaselvitys taloyhtiöön, omakotitaloon, halliin tai mihin tahansa rakennukseen kaikkialle Suomeen. Raporttimme on tarkka, yksinkertainen ja helppolukuinen. Raportissa esitetään selkeästi energiankulutuksen vähentyminen sekä säästöt euroina.

Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien energiatehokkuuden parantaminen kannattaa tehdä huolellisesti. Lämpöselvitys tarkoittaa rakennukselle tehtävää kartoitusta lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden osalta. Energiaselvitys voidaan tehdä uudisrakennukselle (ennen varsinaisten suunnitelmien valmistumista) tai olemassa oleville laitteille kun energiatehokkuutta halutaan parantaa.

Esiselvityksemme (I) ratkaisee rakennukseen valittavan uuden lämmitysvaihtoehdon ja kuinka paljon kohteessasi voidaan ympäristöystävällisellä ratkaisulla saada säästöjä aikaan.

Tarjousvertailussa (II) laadimme esiselvitysvaiheessa kerättyjen tietojen perusteella selkeän yhteenvedon tarjolla olevista toteutuskelpoisista lämmitysjärjestelmävaihtoehdoista.

Tämän jälkeen laadimme investoinnin kannattavuuslaskelmat (III) ja autamme Sinua valitsemaan kokonaistehokkaimman ratkaisun.

Jos mietit näitä tai vastaavia kysymyksiä, voimme auttaa Sinua: Miten meidän talossamme voitaisiin säästää? Jopa tuhansia euroja vuodessa? Kymmeniä tuhansia? Saitko jo tarjoukset, mutta mitä eroa niissä oikeasti on? Maksatko laitteista, joissa on yli kaksi kertaa liian suuri mitoitus? Haluatko puolueettoman tiedon, miten paljon juuri Sinun rakennuksessasi voidaan säästää?

Esimerkki kohde

Lämmityskulut ennen

42 000 / € vuosi

NYT

19 500 / € vuosi

Euromääräinen säästö riippuu kohteen koosta

Referenssilista Pyydä lisätietoja
 

Osakeyhtiö lamit.fi laatii rakennuksen lämpöselvityksen seuraavasti:

I

Esiselvitys

Ennen hankkeen (peruskorjaus- tai uudiskohteen suunnittelun) aloittamista

 • Laskemme rakennuksen lämpöhäviöt RakMk D3:n ja D5:n mukaisesti

 • Teemme yleiskatselmuksen rakennuksen energiakulutukseen vaikuttavista ominaisuuksista kuten LVI-järjestelmistä, rakenteista sekä lämmitettävistä tiloista, kohteessa käydään ja tutustutaan rakennukseen ja järjestelmiin

 • Selvitämme riittävän tarkasti järjestelmän toteutusmahdollisuudet (uudet laitteet, tilat, putkivedot, tarvittavat muutokset nykyiseen lämmitysjärjestelmään)

 • Selvitämme toteutuneet veden, kiinteistösähkön sekä lämmitysenergian kulutukset. Tarvittaessa selvitämme mittaamalla ilmanvaihdon todelliset ilmavirrat sekä käyntiajat.

  • Tuntitason energianmittausdataa käytetään selvittämään yksityiskohtaisesti kaukolämmitetyn rakennuksen energiankäyttö ja sen huippuarvot

 • Laskemme lämpöpumpulle optimaalisen tehomitoituksen perustuen todellisiin mitattuihin ilmavirtoihin sekä rakennuksen laskennallisiin ja toteutuneisiin lämpöhäviöihin sekä maalämmön kyseessä ollessa annamme arvion tarvittavien lämpökaivojen lukumäärästä syvyyksineen.

 • Laskemme investoinneille laiteriippumattoman alustavan kannattavuusarvion

  • Laskenta on puolueeton ja perustuu RakMk D3:een sekä D5:een, ympäristöministeriön lämpöpumppujen energialaskentaoppaaseen ja lämmitysstandardeihin.

 • Ilmanvaihdon lämmöntalteenottoselvitykset

  • selvitämme ilmanvaihtojärjestelmän nykyisen toiminnan

  • laskemme ilmanvaihdon lämmöntalteenoton (LTO) nykyisen suorituskyvyn ja vertaamme sitä tavoitetilaan

  • laskemme puhaltimien sähköenergian kulutuksen nykyisillä puhaltimilla ja vertaamme sitä energiatehokkaiden puhaltimien energiankulutukseen

II

Kilpailutus ja tarjousvertailu

Pyydämme tarjoukset uusista järjestelmistä edellisessä vaiheessa kerättyjen tietojen perusteella

 • Pyydämme kokonaisurakkatarjoukset uusista järjestelmistä (vähintään 3 toimittajaa) edellisessä vaiheessa kerättyjen spesifikaatioiden perusteella

 • Laadimme selkeän yhteenvedon tarjotuista lämmitysjärjestelmistä sisältäen:

  • Keskeisen toimitussisällön

  • Keskeiset tekniset tiedot ja suorituskykyä kuvaavat tunnusluvut

  • Kuukausitason selvitys uuden järjestelmän tuottamasta kokonaislämmitysenergiantarpeen osuudesta

  • Odotettavissa olevat säästöt vuosittaisessa energiankulutuksessa paikkakuntakohtaisesti lämpötilakorjattuna

  • Hintatiedot investoinnista, laitteista ja ylläpitokustannukset jatkossa

  • Eri energianhinnanmuutosskenaariot 

  • Mahdollisesti lisääntyvän sähkötehon vaatiman pääsulakekoon/sähköliittymän suurentamiseen liittyvät vaikutukset

  • Mahdollisesti alentuvan kaukolämmön tilausvesivirran, mikäli kaukolämpö säilyy uuden lämmitysjärjestelmän rinnalla

III

Sopimusten laadinta, valvonta ja seuranta

Valitaan tilaajan kanssa yhdessä arvioiduista järjestelmistä kokonaistehokkain (huomioidaan kustannustehokkuus...

 • Valitaan tilaajan kanssa yhdessä arvioiduista tarjotuista järjestelmistä kokonaistehokkain (huomioidaan kustannustehokkuus, energiatehokkuus ja ympäristötehokkuus) ja laadimme investoinnin kannattavuuslaskelmat verrattuna nykyiseen kaukolämmitysjärjestelmään, huomioiden:

 • Laadimme sopimusaikirjat, ja ne takaavat suunnitellut säästöt Sinulle
 • Seuranta on jatkivassa yhteydessä valittuun laitteistoon, ja ilmoittaa mahdollista puutteista ja vioista heti
 • Lisäksi laskemme halutessasi uuden järjestelmän vaikutuksen CO2-päästöjen muutokseen eli hiilijalanjäljen pienenemiseen

 • Esitetään saavutettavat energiansäästöt (kWh, MWh) ja euromääräinen säästöpotentiaali.

Halutessanne teemme myös seuraavat työt:

 • Optio 1

  LVISA-suunnitelmien laatiminen tarjouskohteessa

  Laitteiden energiankulutuksen mittaaminen ja seuranta (www.lamitor.fi)

 • Optio 2

  Aurinkolämpöjärjestelmän suunnittelu osaksi lämmitysjärjestelmää

 • Optio 3

  Päivitetty energiatodistus / energiaselvitys

  Luovutetaan kohteen valmistuttua

aty    jamk jyo   solar-arena tty vtt  frannet