Energialaskentaohjelmistot

Lamitor ®

Rakennusten Tiedonkeruu & Analysointijärjestelmä - lataa esite

Lamitor-järjestelmä ei ole pelkkä mittausjärjestelmä, vaan energian säästöä tuottava ja tuloksia analysoiva kokonaisjärjestelmä joka erilaisilla mittausmenetelmillä vaalii rakennusten ja käyttäjien terveyttä sekä turvallisuutta ja asumismukavuutta. Lisäksi järjestelmällä voidaan varmistua rakennuksen teknisten laitteiden suunnitelmien mukaisesta toiminnasta ja valmistajien lupausten paikkansapitävyydestä (esimerkiksi hyötysuhteet).

Lamitor-järjestelmä koostuu kahdesta eri osasta: pilvipalvelusta ja mittauslaitteista.

 Pilvipalvelussa on järjestelmän aivot. Mittauslaitteiden avulla luetaan antureiden ja mittareiden tiedot ja pientietokone kohteessa (keskusyksikkö) lähettää mittaustiedot palvelimelle. Anturit ja mittarit mittaavat asiakkaan haluamia tai valitsemia asioita esim. energian-, sähkön-, vedenkulutusta, lämpötilaa ja kosteutta (myös rakenteiden sisällä), sisäilman CO2-pitoisuutta, ilmanvaihdon reaaliaikaista, todellista hyötysuhdetta, säätilaa, auringon säteilytehoa, sisä- ja ulkoilmanpaineen eroa.

Myös monia ilmanlaatuun vaikuttavia mittausarvoja voidaan lisätä – sinä päätät; me toteutamme.


Lamitor-pilvipalvelu

Pilvipalvelussa asiakas voi seurata valitsemiensa mittareiden ja antureiden tuloksia lähes reaaliajassa selkeiden kuvaajien avulla ja  haluamaltaan aikaväliltä.

Aikaväli voi olla useista vuosista yhteen tuntiin. Tietoa voi verrata esimerkiksi edelliseen kauteen ja vastaaviin muihin rakennuksiin.
Omat mittaustiedot voit siirtää omalle tietokoneelle halutessasi.

Palvelu sisältää automaattisia hälytyksiä kohteessa tapahtuvista  poikkeavista arvoista, esimerkiksi äkilliset suuret tai pienet pitkään jatkuvat muutokset ja rajat ylittävät arvot.

Ne voivat olla seurausta putkistovuodoista eli vesivahingoista tai pumppujen/puhaltimien rikkoontumisesta, väsymisestä.

Lamitor-mittausjärjestelmä

Mittausjärjestelmä koostuu pienestä vähän sähköä kuluttavasta mikrotietokoneesta, joka kytketään johdoilla käyttöjännitteeseen, haluttuihin antureihin ja mittareihin ja internetiin. Järjestelmää voi laajentaa myös langattomilla antureilla. Mittaustietokone on pienehkö laatikko, jonka voi sijoittaa esimerkiksi sähkökaappiin.

Mittausjärjestelmää ei tarvitse kytkeä mahdolliseen taloautomaatioon, joten se ei aseta mitään vaatimuksia muilta järjestelmiltä. Antureiden ja mittareiden kytkemiseen mittaustietokoneeseen käytetään CAT6 FTP-(suojattua)kaapelia. Voit liittää Lamitor mittauslaitteet mihin tahansa rakennukseen tai järjestelmään ja seurata valitsemiesi kohteiden käyttäytymistä.

Lamitor on todellinen seurantajärjestelmä – vaativaankin kohteeseen. Vain mitattua ja seurattua tietoa voi parantaa.

Anturit ovat korkealaatuisia ja käyttävät digitaalista tiedonsiirtoväylää. Esimerkiksi lämpötila- ja kosteusanturin käyttölämpötilaksi annetaan -40 ... +125°C, tarkkuudeksi normaaliolosuhteissa ±1.8% rH, ±0.2°C ja pitkäaikaiseksi mittaustarkkuuden heikkenemäksi < 0.5% rH / a, < 0.05K / a. Energioiden ja veden kulutuksia mitataan joko suoraan etäluettavien mittarien avulla (energialaitosten mittareiden etäluentamahdollisuus) tai rakennukseen asennettavilla Lamitor energia- tai kulutusmittareilla, joita mittaustietokone lukee. Suurin osa antureista ja mittareista on ketjutettavissa, eli mittaustietokoneeseen ei tule jokaisesta anturista omaa johtoaan.

Joistain antureista löytyy halvempi ja samalla hieman epätarkempi versio. 


Lamitor auttaa näissä asioissa:

 • sisäilman puhtaus
 • ilmavaihdon toiminta
 • ilmanvaihdon energiatehokkuus, laitteiden lämpötilahyötysuhde ja/tai vuosihyötysuhde
 • riittävä, tarpeenmukainen ilmanvaihto, ilmamäärät
 • ilmanvaihtolaitteiden sähköenergiankulutus, SFP-luku jatkuvassa mittauksessa
 • ilmanliikkeet oleskeluvyöhykkeellä
 • lämmitysjärjestelmän toiminta
 • sisälämpötilat huonekohtaisesti ja/tai rakennuskohtaisesti
 • poikkeavien tilojen lämpötilat (kylmätilat, kuumatilat, työskentelytilat)
 • verkoston meno/paluulämpötilat, huomioi monipiiriset järjestelmät
 • lattialämpötilat (esim. parketti/puulattialla on ehdoton maksimilämpötila valmistajan ohjeiden mukaisesti)
 • kattilan/maalämpöpumpun/muun lämmitysjärjestelmän hyötysuhde
 • kylmalaitteiden energiankulutus
 • sähkölaitteiden energiankulutus: voit mitata myös yksittäisiä sähkölaitteita, tai laiteryhmiä
 • valaistuksen energiankulutus
 • sähkösaunan energiankulutus
 • veden kulutus LV/KV
 • vuotohälytykset käyttövesi tai lämmitysjärjestelmissä
 • rakennekosteuden mittaukset, ulkopuolinen vesivahinko rakenteissa, erikoisesti kellarirakentamisessa
 • rakenteiden kuivuminen, betonilattian kuivuminen ja pinnoittamisaika
 • muut valitsemasi mittauskohteet, kysy meiltä lisää.

Lamitor-mittausjärjestelmän toteutus

Toteutukseen tarvitaan tieto, mitä kohteessasi halutaan mitata tai seurata. Valinnan jälkeen teemme sinulle suunnitelman ja sen mukaisen tarjouksen laitteistosta. Autamme mielellämme suunnittelussa ja räätälöimme juuri Sinua varten soveltuvan energiaa säästävän laitekokonaisuuden.

Mikäli otat Lamitor-järjestelmän huomioon jo kohteesi suunnittelun alkaessa, laitteet on helpointa sijoittaa suoraan LVISA suunnitelmiin ja toteutuksesta tulee tehokkain. Teemme myös kohteesi LVISA suunnitelmat.

Lamitorin parhaita puolia on se, että voit todentaa suunnitelmiesi onnistumisen: voit seurata rakennuksesi toimintaa niin tarkasti kuin haluat, eikä arvokkaat LVISA-laitteesi valinnat ole epäonnistuneet ja rakennuksesi on terve pitkään, se on turvallinen asua ja asumisviihtyvyytesi on jatkuvasti tarkkailun alla.

Suuntaa-antavat peruspakettien hinnat näet erillisestä hinnastostamme. Ole yhteydessä meihin ja pyydä tarjous, kiitos.

aty    jamk jyo   solar-arena tty vtt  frannet